سفارش تبلیغ
صبا

ایران IRAN

صفحه خانگی پارسی یار درباره

حسین (ع) و شریعتی

    نظر

در عجبم از مردمانی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند

و بر حسین می گریند که آزادانه زیست

دکتر شریعتی

 

 

حسین (ع) بیشتر از آب تشنه لبیک بود

افسوس که بجای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند

و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند

دکتر علی شریعتی